Mladen Grgić – 3. ožujka 2019.

Mladen Grgić, klavir

Dvorana Glazbene škole Josipa Hatzea

19:30 h


PROGRAM:

Ž. Brkanović (1937- 2018): Sonetne minijature
Moderato
Inocente e tranquillo
Ritmico
Non troppo largo
Allegro assai (Tokata)

O. Messiaen (1908-1992): Iz ciklusa ” Dvadeset pogleda na dijete Isusa” (Vingt regards sur l’infant Jésus)
I. Pogled Oca (Regard du Père)

C. Debussy (1862-1918): Suite Bergamasque
Prélude
Menuet
Clair de lune
Passepied

***

J. S. Bach (1685-1750) – Aria mit verschiedenen Veränderungen BWV 988, “Goldberg varijacije”

Mladen Grgić


MLADEN GRGIĆ rođen je u Sarajevu 1980. godine. Poduke klavira započeo je u Splitu u Glazbenoj školi „Josipa Hatze“ u klasi prof. Lorenze Baturine. Na spomenutoj ustanovi završio je Teoretski odsjek (1998.), a potom Klavirski odsjek (1999.). Iste god. maturirao je na Prvoj gimnaziji (klasično odjeljenje) u Splitu, te upisao studij klavira na Muzičkoj Akademiji u Zagrebu u klasi red. prof. Pavice Gvozdić. Diplomirao je u klasi red. prof. Đorđa Stanettija (2004.), a završio Umjetničko usavršavanje u klasi red. prof. Đure Tikvice (2007.).

Za vrijeme i nakon studija nastupao je diljem Hrvatske , u BiH, Crnoj Gori, i u Austriji.Pohađao je stručne seminare u klasi uglednih pijanista i pedagoga ( A.Valdma, K.H. Kammerling, D. Lively, K. Gekić, O. Mitani).

Kao klavirski pedagog i korepetitor djelovao je u Glazbenoj školi „Ivan Lukačić“ u Šibeniku, u Osnovnoj školi za balet i ritmiku u Zagrebu, te u Glazbenoj školi „Dr. fra Ivan Glibotić“ u Imotskom.

Od listopada 2007. angažiran je u svojstvu vanjskog suradnika, a potom asistenta na Filozofskom fakultetu (2008.), na kolegiju Vokalno- instrumentalni praktikum. Istovremeno djeluje na Umjetničkoj Akademiji u Splitu kao umjetnički suradnik na kolegijima korepeticije i obligatnog klavira.Od srpnju 2008. je u stalnom radnom odnosu na spomenutoj ustanovi.

Od 2011. član je udruge MAG, pri kojoj je nastupao komorni i solistički, a od 2013. je član Upravnog odbora spomenute udruge, te je tako zaslužan pri organizaciji koncerata.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)