“Večer grčke glazbe” – 1. ožujka 2020.

Splitski mandolinski kvartet
Ivana Kenk Kalebić, Sandra Kovačević, Dea Škorić, Stela Ivanišević

Giorgos Goumenakis – mandolina

Ivanka Prusac – gitara

Sveučilišna galerija “Vasko Lipovac”

19:30 h


PROGRAM:

 • Victor Kioulaphides (1961.): Peripatos (Šetnja)

 • Nikolaos Lavdas (1879. – 1940.): Andros Fox

 • Spyridon F. Samaras (1861. – 1917.): Kitharata

 • Manos Hadjidakis (1925. – 1994.): Il Concerto (iz suite “Il sorriso della Gioconda”)

 • Claudio Mandonico (1957.): „Sloneczniki” Sinti Suita
  Mladi petak – Scholomance – Sloneczniki – Ciriclo bengeskro

 • Traditional Smyrne: Den se thelw pia (Ne želim te više)

 • Markos Vamvakaris (1905. – 1972.): Charamata h wra treis (Zora u tri)

 • Vassilis Tsitsanis (1915. – 1984.): To karavi (La Barca) (iz filma “For the Bread and the Love”)

 • Mikis Theodorakis (1925.): Rodia Tetrakloni (Il Melograno A Quattro Rami)

 • Mikis Theodorakis (1925.): Zorba (iz filma “Zorba the Greek”)

Večer grčke glazbe


SPLITSKI MANDOLINSKI KVARTET u sastavu IVANA KENK KALEBIĆ, SANDRA KOVAČEVIĆ, DEA ŠKORIĆ i STELA IVANIŠEVIĆ rezultat je dugogodišnje suradnje četiri akademske mandolinistice, čiji se rad i napredak usko veže uz Gradsko mandolinsko društvo Sanctus Domnio.

Članice kvarteta osvojile su brojne nagrade kao solistice i kao članice raznih komornih sastava te su tijekom godina ostvarile mnogobrojne suradnje na međunarodnoj razini (snimanje za HRT emisiju „Notica”, nagrada milanskog konzervatorija Arnaldo Rancati, prva nagrada na međunarodnom natjecanju u Ali (Italija), suradnja s ansamblom za staru glazbu Renesans, koncert u sklopu međunarodnog sajma EXPO u Milanu, gostovanja u ulozi solista s orkestrima iz Siene (Italija), Brescie (Italija), Kolina (Češka), s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, suradnja sa Zagrebačkom filharmonijom na izvedbi Mahlerove 8. simfonije, suradnja s HNK u Zagrebu prilikom izvedbe djela „Romeo i Julija” S. Prokofjeva, suradnja s HNK Split pri izvođenju Otella, Grk Zorbe i Male Floramye, sudionice su na projektu Europen Guitar and Mandolin Youth Orchestra – EGMYO 2009. Savona, 2010. Pula, 2011. Logrono, 2012. Split, 2014. Marseille, članice su simfonijskog orkestra Konzervatorija u Milanu na izvedbama opera „Siberia” Umberta Giordana te u operi „Alfred, Alfred” Franca Donatonia uz sudjelovanja na mnogobrojnim manifestacijama na prostoru Hrvatske).

Posebnost ovog sastava leži u izvođenju originalnih djela za mandolinski kvartet s naglaskom na suvremene hrvatske skladatelje te na razdoblje romantizma kao zlatnim dobom mandoline, koja su manje poznata široj publici, ali su od velike važnosti njegovanju i razvoju kulture Dalmacije i cijelog Mediterana. Osim originalnih skladbi, u bogatom repertoaru nalaze se i obrade poznatih klasičnih i filmskih djela.

Kvartet programom promovira sve instrumente iz porodice mandoline, često surađujući s instrumentima koji su kroz povijest činili dio mandolinskih orkestara kao što su gitara, harfa i određeni puhački instrumenti.


GIORGOS GOUMENAKIS (mandolina) studirao je mandolinu na Milanskom konzervatoriju „Giuseppe Verdi“ u klasi Uga Orlandia.

Jedan je od osnivača atenskog kvinteta „Dimitrios Dounis” i zaslužan je za ponovno oformljivanje ansambla mandolina „Nicolaos Lavads“ pod okriljem Književnog društva „Parnassus“. Sudjelovao je na međunarodnim festivalima u: Grčkoj, Italiji, Francuskoj, Njemačkoj, Turskoj, Albaniji i Hrvatskoj.

Kao član orkestra, svirao je u: Estudiantina of Nea Ionia, Athenian Youth Symphony Orchestra, Contemporary Music Orchestra of Greek Public Broadcaster ERT, Athens State Orchestra, Orchestra of Colours, National Opera, Camerata – Orchestra of the Friends of Music.

Kao solist, nastupio je s ansamblom „Solisti Veneti“ i dirigentom Claudiom Scimoneom na Veneto Festivalu u sklopu obilježavanja Svjetskog dana glazbe i u Teatro Olimpico di Vicenza, snimajući Serenadu R. Drigoa iz baleta „I milioni d´ Arlecchini“.

Surađuje s pijanistom Stavrosom Kolliasom, izvodeći repertoar za mandolinu i klavir.

Kao pedagog, podučava mandolinu na konzervatoriju „Orfeio“ u Ateni.


IVANKA PRUSAC, gitaru počinje učiti u dobi od 13 godina. Srednju glazbenu školu je završila u klasi prof. Marija Peručića. Diplomirala je na Umjetničkoj Akademiji Sveučilišta u Splitu u klasi prof. Gorana Listeša. Tijekom školovanja usavršavala se na seminarima pod vodstvom vrsnih gitarista i pedagoga (Z. Dukić, C. Marchione, A. Desiderio…). Kao članica EGMA-e sudjelovala je u radu EGMYO-a ( European guitar and mandoline youth orchestra) u Ferrari (Italija) 2000.godine.

Bavi se komornim muziciranjem (bila je višegodišnja članica mandolinskog kvarteta DA CAPO s kojim je osvajala nagrade :od važnijih ističe I. nagrada- Imotski 2001. i 2003., I. nagrada – Ala, Italija 2003.).

Kao članica mandolinskog dua osvojila je I. nagradu na Festivalu mandolina- Imota u Imotskome 2004. godine.

Također je i članica orkestra GMD ”Sanctus Domnio” iz Splita s kojim je nastupala u Hrvatskoj i Europi (Italija, Njemačka, Češka, Španjolska, Makedonija, Crna Gora). Bavi se pedagoškim radom te predaje na GŠ Josipa Hatzea u Splitu.

Ivana Mišić i Mladen Grgić – 16. veljače 2020.

Ivana Mišić – flauta
Mladen Grgić – klavir

Muzej grada Splita

12:00 h


PROGRAM:

 • Ivan Božičević: Ibis for flute and piano (2016.)*
  I. Vivace
  II. Calmo, fluente
  III. Feroce
 • Charles Maria Widor: Suita za flautu i klavir (1877.)
  I. Moderato
  II. Scherzo
  III. Romanze
  IV. Final
 • Pierre Sancan: Sonatina za flautu i klavir (1946.)
  I. Moderato
  II. Andante espressivo
  III. Animé

***

 • César Franck: Sonata za flautu i klavir u A-duru (1886.)
  (arr. Sonate za violinu i klavir)

  I. Allegretto ben moderato
  II. Allegro
  III. Recitativo fantasia
  IV. Allegretto poco mosso

*hrvatska premijera

Ivana Mišić, Mladen Grgić

 


IVANA MIŠIĆ (flauta) svoju je glazbenu naobrazbu započela s devet godina u razredu prof. Carmen Fuchs u Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog u kojoj je i maturirala u razredu prof. Vesne Črnigoj. Nakon završene srednje glazbene škole i III. opće gimnazije, upisala je Muzičku akademiju u Zagrebu gdje je i diplomirala 2017. godine u klasi prof. Renate Penezić.

Tijekom glazbenog obrazovanja aktivno se usavršavala kroz rad s eminentnim glazbenicima i pedagozima u Hrvatskoj i inozemstvu: Renata Penezić, Wally Hase, Emmanuel Pahud, Andrea Oliva, András Adorján, Anna Garzuly, Hansgeorg Schmeiser, Michael Martin Kofler, Martin Belič, Marko Zupan, Matej Zupan, Carlo Jans, Renata Greiss, Jean-Claude Gerard i mnogi drugi.

Dobitnica je Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu te prvih nagrada na državnim natjecanjima HDGPP-a, a na Hrvatskom natjecanju mladih glazbenih umjetnika „Papandopulo“ osvojila je treću nagradu. Tijekom studija uspješno je završila dvogodišnji jazz modul.

Nastupala je kao solist uz pratnju Zagrebačke filharmonije, Dubrovačkog Simfonijskog Orkestra, kao član Jazz ansambla i solist Jazz orkestra Muzičke akademije pod vodstvom prof. Saše Nestorovića, te se istaknula solističkim nastupom u KD Vatroslava Lisinskog u projektu Harmonija disonance, a s pijanisticom Zrinkom Ivančić Cikojević održavala je recitale u Hrvatskoj.

Tijekom 2019. godine bila je zaposlena kao prva solo flauta Dubrovačkog Simfonijskog Orkestra gdje je imala priliku surađivati s nekima od vodećih dirigenata domaće i svjetske glazbene scene, a kroz veljaču 2020. ostvaruje suradnju s Orkestrom Opere HNK u Zagrebu.


MLADEN GRGIĆ (klavir) rođen je u Sarajevu 1980. godine. Poduke klavira započeo je u Splitu u Glazbenoj školi Josipa Hatzea u klasi prof. Lorenze Baturine. Na spomenutoj ustanovi završio je Teoretski odsjek (1998), a potom Klavirski odsjek (1999). Iste godine maturirao je na Prvoj gimnaziji (klasično odjeljenje) u Splitu te upisao studij klavira na Muzičkoj Akademiji u Zagrebu u klasi red. prof. Pavice Gvozdić. Diplomirao je u klasi red. prof. Đorđa Stanettija (2004), a završio Umjetničko usavršavanje u klasi red. prof. Đure Tikvice (2007).

Za vrijeme i nakon studija držao je koncerte diljem Hrvatske, u BiH, Crnoj Gori i Austriji. Pohađao je stručne seminare u klasi uglednih pijanista i pedagoga (A.Valdma, K. H. Kammerling, D. Lively, K. Gekić, O. Mitani) te čembalistice M. Minkin.

Kao klavirski pedagog i korepetitor djelovao je u Glazbenoj školi Ivan Lukačić u Šibeniku, u  Umjetničkoj plesnoj školi Silvije Hercigonje u Zagrebu, u Glazbenoj školi Dr. fra Ivan Glibotić u Imotskom, a trenutno predaje u Glazbenoj školi Karlovac.

Od listopada 2007. angažiran je u svojstvu vanjskog suradnika, a potom asistenta na Filozofskom fakultetu (2008) na kolegiju Vokalno-instrumentalni praktikum. Istovremeno djeluje na Umjetničkoj Akademiji u Splitu kao umjetnički suradnik na kolegijima korepeticije i obligatnog klavira. Od srpnja 2008. u stalnom je radnom odnosu na spomenutoj ustanovi. 

Od 2011. član je udruge MAG, pri kojoj je nastupao komorni i solistički, a od 2013. je član Upravnog odbora i dopredsjednik udruge.

Od 2016. održava predavanja uz koncerte pri Festivalu znanosti u Splitu te tako doprinosi popularizaciji klasične glazbe. Teme kojima se bavi obuhvaćaju odnos umjetnosti i znanosti kroz prizmu Bachovog zrelog stvaralaštva i izvedbu „Goldberg varijacija“ BWV 988, percepciju vremena u klasičnoj glazbi kroz analizu kasnog Beethovenovog stila i izvedbu njegove posljednje sonate za klavir u c- molu, op. 111, razvoj glazbenih ideja i formi u 19. stoljeću kroz izvedbu djela F. Chopina i R. Schumanna…

Nositelj je učeničkog zvanja 8. kyu drevne japanske ratničke vještine Ninjutsu koju trenira u BSD Croatia u Zagrebu pod mentorstvom daishihana D. Rostohara, D. Gašparovića i M. Jagića te u BSD Split kod shidoshi-ho M. Jovanovića.

Arbor Vitae Trio – 1. veljače 2020.

Arbor Vitae Trio

Lorena Milina – violina
Helena Mamić – sopran
Jelena Kovačević – klavir

Dvorana UMAS na Tvrđavi Gripe

12:00 h


PROGRAM:

D. Pejačević: Preobražaj, Op. 37

I. pl. Zajc: Na gondoli

F. Vilhar: O ti dušo!

B. Papandopulo: Meditacija za violinu i klavir

L. van Beethoven: Sonata za violinu i klavir br. 1 u D-duru, Op. 12 Allegro con brio

D. Pejačević: Ave Maria

A. Dvořák: Pisen Rusalky o Mesicku, arija Rusalke iz opere “Rusalka”

E. Humperdinck: “Evening Prayer” iz opere “Hansel und Gretel”

B. Bartok: Rumunjski plesovi

A. Boito: L’ altra note in fondo al mare, arija Margeurite iz opere “Mefistofele”

E. Bloch: Baal Schem –II Nigun

F. P. Tosti: Goodbye

Arbor Vitae Trio


LORENA MILINA (violina) rođena u Dubrovniku, violinistica je porijeklom s otoka Korčule. Svoje glazbeno obrazovanje započela je s osam godina. Studij violine upisuje 2008. godine na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Borivoja Martinića te prof. Martina Draušnika gdje je s odličnim uspjehom magistrirala 2014. godine. Tijekom cijelog školovanja sudjeluje na raznim projektima, regionalnim i državnim natjecanjima te osvaja brojne nagrade.

Dobitnica je Erasmus stipendije za 2013/2014. godinu za pet mjeseci koje je provela u njemačkom gradu Stuttgart, u klasi prof. Kolje Lessinga. U tom periodu, osim mnogih projekata klasične glazbe, sudjeluje na Jazz projektima na Jazz akademiji u Stuttgartu.
Dobitnica je stipendije francuske vlade za 2016/2017. godinu te je s najvišom ocjenom 2018. godine završila postdiplomski studij ”Diplôme de Virtuosité” u Parizu na prestižnom konzervatoriju ‘’La Schola Cantorum’’ u klasi prof. Violete Smailović-Huart. Trenutno je upisana na drugu godinu studija ”Diplome de concert” na spomenutom konzervatoriju.

Godinama je bila član popularne glazbene skupine ‘’Silente’’s kojom osvaja najugledniju hrvatsku glazbenu nagradu ‘’Porin’’ (u kategoriji Najbolji novi izvođač), apsolutnu nagradu publike i struke na 62. Zagrebačkom festivalu, nagradu publike na 63. Zagrebačkom festivalu i mnoge druge.

Od 2015. godine bavi se pedagoškim radom te radi kao profesor violine u UŠ Luka Sorkočević u Dubrovniku. Njeni đaci osvajaju prve nagrade na državnim natjecanjima u kategorijama violina te komorna glazba.

Trenutno je zaposlena kao viši asistent na Muzičkoj akademiji Univerziteta u Sarajevu te upisana na III ciklus studija na spomenutoj akademiji.

HELENA MAMIĆ (sopran) rođena je u Canberri, Australija. Diplomirala je na Medicinskom Fakultetu u Splitu. Srednju glazbenu školu smjer solo pjevanje završila u klasi prof. Sanje Madunić, magistrirala solo-pjevanje; operni modul i komornu glazbu specijalizirajući repertoar suvremene klasične glazbe na School of Music pri Australian National University u klasi Dr Paul McMahon. Pohađala je seminare i usavršavanja kod renomiranih vokalnih pedagoga u Europi i Australiji. Dobitnica je nekoliko značajnih državnih i međunarodnih priznanja u Australiji.

Tijekom studija tumačila je nekoliko glavnih i sporednih opernih uloga te solističke dionice u oratorijskim projektima. Godine 2014. bila je stipendistica Christel Larko kao najuspješnija mlada glazbenica na dodiplomskom studiju. Godine 2015. stipendistica je Kornfled Postgraduate Scholarship Foundation i Friends of ANU School of Music Travelling Scholarship.

Godine 2017. dobitnica je nagrade Endowment of Excellence-Transition Award od Australian National University za akademsko postignuće i izvođačku umjetnost.

Godine 2019. dobitnica je Večernjakove Domovnice.

 

JELENA KOVAČEVIĆ (klavir) rođena u Kotoru, glazbom se bavi od najranijeg djetinjstva te svira klavir od četvrte godine. Osnovno i srednje glazbeno obrazovanje stekla je u Muzičkoj školi u Kotoru u klasi prof. Sede Sevardijan i prof. Julije Glibovskaje. Studij klavira započinje 1996. godine na Fakultetu muzičke umetnosti – Univerziteta u Beogradu, u klasi prof. Neven Popović i prof. Branka Penčića kod kojih je i diplomirala 2002. godine. Od 2002. do 2009. godine nastavlja studij na Muzičkoj akademiji u Karlsruhe-u u klasi prof. Michael Uhde i prof. Markus Stange te završava magistarski studij komorne glazbe s najvećom ocjenom.

Tijekom studija angažirana je kao korepetitor u klasi prof. Will Sandersa – profesora instrumenta rog. Stipendist je „Alfred Topfer Stiftung“-a.
Od 2003. godine dirigent je zbora Sv. Jovan Zlatousti u Karlsruhe-u s kojim uspješno nastupa u Njemačkoj i Švicarskoj.
Od 2004. do 2009. godine radi kao profesor klavira u Muzičkoj školi u Stuttgartu. Sudjelovala je na prestižnim festivalima Pontinou Sermoneti (Italija) i Summer Music Festival u San Franciscu (SAD). Pohađala je brojne master tečajeve klavira kod eminentnih umjetnika kao što su Bruno Canino, Mare Mc Cray, Konstantin Bogino, Itamar Golan, Irina Berkovič, Tori Stodle, Edvardo Hubert i „Faure Quartett“.

Nastupala je kao solistica i komorna glazbenica u Njemačkoj, Švicarskoj, Italiji, SAD-u, Japanu, Srbiji, Crnoj Gori, Poljskoj, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Već dvije godine uspješno surađuje s Kvartetom Sorkočević u Dubrovniku te Dubrovačkim simfonijskim orkestrom.
Od 2012. godine radi kao korepetitor i profesor klavira u UŠ Luke Sorkočevića Dubrovnik.

Arbor Vitae Trio

Trio Spalato – 15. prosinca 2019.

Trio Spalato

Marica Vilibić – violina
Frano Igor Barović – rog
Petra Filimonović – klavir

Muzej grada Splita

12:00 h


PROGRAM:

Paul Dukas: Villanella za rog i klavir
Béla Bartók: Rumunjski plesovi za violinu i klavir
– Ples sa štapom
– Ples s vrpcom
– Ples na mjestu
– Buciumski ples
– Rumunjska polka
– Brzi ples

Johannes Brahms: Trio za rog, violinu i glasovir u Es-duru, op. 40
– Andante
– Scherzo (Allegro)
– Adagio mesto
– Allegro con brio

Trio Spalato


MARICA VILIBIĆ osnovno i srednje glazbeno obrazovanje stječe u GŠ “Josip Hatze” u klasi prof. V. Lovričevića. Godine 2008. upisuje Muzičku akademiju u Zagrebu u klasi prof. M. Dešpalj – Begović gdje je 2013. godine diplomirala s najvišom ocjenom i pohvalama te tako stekla naziv magistra muzike. Dobitnica je visokih nagrada na državnim i međunarodnim natjecanjima u kategoriji solista i komornih sastava. Za vrijeme školovanja stekla je bogato orkestralno iskustvo kao članica CEI – Youth Orchestra, Orchestre des Jeunnes de la Mediteranean, Sound of Europe, Euphony Orchestra. Dobitnica je stipendije “Internationale Sommer Akademie Prag-Wien-Budapest” te stipendistica Orkestralne akademije Ossiach (Austrija). Usavršava se kod uglednih pedagoga kao što su: I. Coretti-Kuret , V. Smailović-Huart, C. Trynchuk, M. Frischenschlager, A. Kouschner, T. Smirnova, H. Shaham, S. Bagliano, E. Epshtein. Kao orkestralni glazbenik sudjeluje u projektima Orkestra opere HNK Split, Hrvatskog komornog orkestra, Camerate Split, Splitskih virtuoza te Zadarskog komornog orkestra. Odnedavno je stalno zaposlena kao zamjenik koncertnog majstora u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu.

Marica Vilibić
 

 

FRANO IGOR BAROVIĆ započeo je svirati rog s 12 godina te već sljedeće godine osvaja prvu državnu nagradu. S 15 godina također osvaja prvu državnu nagradu. Zapaženim nastupom na natjecanju biva pozvan u omladinski orkestar CEI (Central European Initiative). Tijekom srednjoškolskog obrazovanja redovito sudjeluje s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom kao član i kao solist. Glazbeno obrazovanje nastavlja na Akademiji za glasbo u Ljubljani u klasi profesora Boštjana Lipovšeka gdje diplomira s odličnim uspjehom Straussovim drugim koncertom za rog i orkestar. Dobitnik je Prešernove nagrade s BRASS AG ansamblom 2009. S 19 godina polaže audiciju u Orkestru slovenske policije, a tri godine poslije polaže audiciju u Operi HNK Split na mjesto solo horne s nepune 22 godine gdje i trenutno radi. 2012. polaže audiciju za člana NBO (No Borders Orchestra). Kao član Busina Brass kvinteta nastupa u Izraelu te u Velikoj Britaniji. Uz Izvođačko stvaralaštvo bavi se i pedagoškim radom gdje svoje prve korake započinje 2010. u Glazbenoj školi Josipa Hatzea u Splitu te nakon toga nastavlja svoje djelovanje u Glazbenoj školi fra. Ivana Glibotića u Imotskom te Glazbenoj školi Makarska. Redovito surađuje s brojnim glazbenim sastavima te orkestrima diljem Hrvatske.

Frano Igor Barović

 

PETRA FILIMONOVIĆ je rođena u Splitu. Od sedme godine do upisa na Muzičku akademiju u Zagrebu učila je klavir kod prof. Najde Čapalije u Glazbenoj školi Josipa Hatzea u Splitu i u tom periodu ostvarila je niz odličnih plasmana na natjecanjima učenika klavira („Daleki akordi“, HDGPP, „Zlatko Grgošević“.) Diplomirala je u Zagrebu na Muzičkoj akademiji u klasi prof. Vladimira Krpana. Tijekom studija se posebno ističu nastupi na nekoliko koncerata ciklusa Virtuoso u HGZ-u i nastupi u Ljubljani kao članica klavirskog dua. Svoje glazbeno obrazovanje usavršava na brojnim seminarima kod priznatih svjetskih pedagoga kao što su A. Valdma, Đ. Tikvica, V. Krpan, E. Indjic, K. Bogino, D. Nkaoua i P. Eicher. Od 2009. godine radi u Glazbenoj školi Josipa Hatzea u Splitu kao profesor klavira te je službeni korepetitor za puhače i solo pjevače. Aktivni je sudionik brojnim komornim skupinama te je vjeran korepetitor brojnim gostujućim solistima dalmatinskog područja.

Petra Filimonović

Večer Skrjabina u izvedbi Sabrine Zelić – 10. prosinca 2019.

Sabrina Zelić – klavir

Dvorana UMAS na Tvrđavi Gripe

20:00 h


PROGRAM:

Aleksandr Skrjabin: Sonata Fantasia Op. 19 Br. 2

Aleksandr Skrjabin: Poeme Op. 32 Br. 1 i 2

Aleksandr Skrjabin: Sonata Op. 68 Br. 9

***

Aleksandr Skrjabin: Preludiji Op. 11

Sabrina Zelić


SABRINA ZELIĆ diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi istaknute pijanistice Pavice Gvozdić 1990. godine. Tijekom školovanja održala je brojne solističke i komorne koncerte te sudjelovala na mnogim republičkim, državnim i međunarodnim natjecanjima, na kojima je osvajala brojne nagrade, pobjede i priznanja.

Muzikalnost, temperament i visok stupanj tehničke spremnosti donose joj državnu stipendiju za studij na prestižnom moskovskom Konzervatoriju „P. I. Čajkovski“, gdje 1991/92. pohađa specijalizaciju u klasi prof. G. Mirvis, uz asistenciju I. Plotnikove. Na istoj ustanovi završila je 1996. godine postdiplomski studij u klasi velikoga ruskog pijanista Nikolaja Petrova koji ju opisuje kao „kvalitetnog muzičara s dobrim osjećajem za formu i zvuk.“ Svoja je znanja stjecala i u radu s renomiranim umjetnicima kao što su Evgenij Timakin, Rudolf Kehrer, Arbo Valdma, Alexander Satz i Elizaveta Ginzburg.

Od prvoga solističkog recitala, održanog s 13 godina, pa sve do danas, Sabrina Zelić neprekidno je prisutna na pijanističkoj sceni. Održala je brojne recitale, nastupajući u kulturnim središtima Hrvatske, Italije, Austrije, Njemačke, Rusije, Tatarstana, Slovenije, Srbije, Makedonije te Bosne i Hercegovine. Kao solistica nastupala je sa Sarajevskom filharmonijom, a surađivala je i u projektima Zagrebačke filharmonije.

Članica je klavirskog dua Sabrina Zelić – Rustem Kudoyarov s kojim je ostvarila zapažene izvedbe suvremene ruske i hrvatske komorne glazbe kao i zapažene koncerte u izvedbi s orkestrom ( izvedba Bachovih i Mozartovih koncerata za dva klavira s orkestrom).

Gostovala je na festivalima: Europski dani muzike u Münchenu, Ohridsko ljeto, Sarajevska zima, Oktobarski dani kulture, Festival suvremene glazbe Europa – Azija u Tatarstanu te na Međunarodnom festivalu komorne glazbe „Lubeničke glazbene večeri“, Međunarodni festival komorne glazbe u Vukovaru. Snimala je za potrebe Hrvatske radiotelevizije te Radiotelevizije Moskva, Brjansk, Detmold, Firence, Udine, Sarajevo, Priština, Beograd, Mostar, Skopje.

Za niz uspješnih nastupa u jubilarnoj Chopinovoj godini te za svoje zalaganje i doprinos radu Društva „Fryderyk Chopin“, Ministarstvo kulture Republike Poljske odlikovalo ju je ordenom „Zasluga za poljsku kulturu“ 2010. godine.

Također, pozorno radi na predstavljanju ruske pijanističke škole i pripadajuće pedagoške literature. Njezini prijevodi objavljeni su u časopisu hrvatskih glazbenih i plesnih pedagoga pod nazivom „Tonovi“ (S. Ajzenštadt: Čajkovski, Dječji album, Tonovi, br. 61).

Uz koncertnu djelatnost, s posebnom se posvećenošću bavi i pedagoškim radom na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, spajajući tradiciju zagrebačke i ruske pijanističke škole.

www.sabrinazelic.com

Sabrina Zelić

Duo del Gesú – 22. listopada 2019.

Duo del Gesú
Arnaud Kaminski  – violina
Krzysztof Komendarek-Tymendorf – viola

Muzej grada Splita

19:30 h


PROGRAM:

Michael Haydn: Duo C major P. 127

Wolfgang Amadeus Mozart: Duo B major Nr. 2 KV 424

Johannes Brahms: Hungarian dances

Franz Schubert: Der Erlkönig D. 328
„Wer reitet so spät durch Nacht und Wind”

Tadeusz Dixa: Bagatele

Arnaud Kaminski, Krzysztof Komendarek-Tymendorf: Aurora [2019] *


*premijerna izvedba u Splitu

Duo del Gesú


DUO DEL GESÚ osnovali su 2010. godine francuski violinist ARNAUD KAMINSKI i poljski violist KRZYSZTOF KOMENDAREK-TYMENDOR. Osvajanjem prve nagrade na natjecanju 25th Young Musician International Competition “Città di Barletta” postali su prepoznatljiv duo koji svira na međunarodnim festivalima i kongresima, podučava na seminarima ili obnaša dužnost ocjenjivačkog žirija na natjecanjima.

Arnaud i Krzysztof, laureati brojnih natjecanja, dobitnici stipendija i nagrada, studirali su u Parizu, Beču, Gdanjsku i Göteborgu učeći od vrhunskih umjetnika i pedagoga poput Eberharda Feltza i kvarteta Apollon Musagète Quartett i Quatuor Ebène.

Uvijek željni novih znanja dodatno se školuju i rade s: Christophom Hartmannom (Berliner Philharmoniker), Bertrandom Braillardom (Orchestre national d’Île-de-France), Giuseppeom Novom, Januszom Wawrowskim, Annom Mariom Staśkiewicz, Avri Levitanom, Wolfgangom Klosom, Mateuszom Smoczyńskim, Joannom Woś, Tytusom Wojnowiczem, Antoineom de Groléeom, Bartoszom Koziakom i NeoQuartetom. Posebno se ističe njihov rad s ikonom poljske elektronske glazbe Wladyslawom “Gudonisom”.

Duo del Gesù posebnu važnost pridaje manje poznatim djelima klasičnog perioda, a koji uključuje skladbe pisane za violinu i violu skladatelja: Franza Antona Hoffmeistera, Ignaza Pleyela, Carl Philipp Stamitza i „Paganinija viole“ Allesandra Rollu.

Osim klasične glazbe, izvode i suvremena djela uključujući premijerna djela Poljskih i stranih skladatelja: Thomasa Emmanuela Cornelius, Maximiliana Kreuza, Stephana Kuehnea, Tadeusza Dixa, Piotra Jędrzejczykog, Kamila Cieślika, Ewe Miriam Saczko i Gunnara Karela Massona.

Duo del Gesù će u 2020. godini izdati novi nosač zvuka.

www.duodelgesu.com

Marin Limić – 26. lipnja 2019.

Marin Limić, klavir

Muzej grada Splita

19:00 h


PROGRAM:

F. Chopin: Sonata op. 35 u b-molu

S. Rahmanjinov: Etude-tableaux op. 33 br. 6

S. Prokofjev: Sonata br. 7

Marin Limić


MARIN LIMIĆ (Zagreb, 1985.), pijanist, osnovno i srednje glazbeno školovanje završio je u splitskoj Glazbenoj školi Josipa Hatzea, u razredu pedagoga i koncertne pijanistice Jadranke Garin. U razdoblju od 1997.-2003., na državnim i međunarodnim natjecanjima, višestruko je nagrađivan prvim ili drugim nagradama.

Od 2003. student je Muzičke akademije u Zagrebu u klasi prof. Đ.Stanettija i L.Pogorelića, ali već tada zapažen, na poziv Arba Valdme, uglednog pedagoga ruske pijanističke škole, odlazi u Köln. Početkom 2010. diplomira u klasi svog stalnog profesora Valdme na “Hochschule für Musik” u Kölnu.Također se i usavršava na seminarima vrsnih pedagoga (C.Stanczyk, Krpan, Baranyay, Gililov, Dalibaltayan…).

Njegov talent i već rano postignute značajne uspjehe prepoznali su Grad Solin, Županija Splitsko-dalmatinska i općina Klis, čiji je bio višegodišnji stipendist.Limićev opsežan repertoar seže od djela baroknih majstora Bacha i Scarlattija preko Haydna, Mozarta, Beethovena, posebno Chopina i Liszta, zatim Debussya, Ravela, Prokofjeva, Berga te hrvatskih skladatelja. U svom opusu ima tridesetak vlastitih skladbi, koje izvode i drugi pijanisti.

Održao je brojne solističke koncerte, a nastupao je i uz pratnju orkestara pod ravnanjem dirgenata: P. Dešpalja, M. Tarbuka i I. Lipanovića.

U Hrvatskom glazbenom zavodu nastupao je nekoliko puta pa tako i 2005. kada je surađujući s Hrvatskim komornim orkestrom svirao Mozartov koncert u A duru KV 414 što je snimio Hrvatski radio te 2013. kada je izveo Haydnov Koncert u D duru uz pratnju istog ansambla.

Od stotinjak njegovih nastupa posebno treba istaknuti izvedbu kultnih koncerata: Prvog koncerta u b-molu P. I. Čajkovskog (2007. i 2008.) te Četvrtog koncerta u G-duru L. van Beethovena (2010.) u Kneževom dvoru u Dubrovniku uz pratnju Dubrovačkog simfonijskog orkestra.

Iznimno uspješne solističke recitale dao je u Bechstein Zentrum-u u Kölnu (2008.), u Maloj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu (2011.) te na međunarodnoj manifestaciji Mostarsko proljeće (2012.). Svirao je s orkestrom splitskog HNK (2013.). Održao je koncerte u češkim gradovima Rakovniku i Pragu te u dvorcu Brandys nad Labem (2014.).Objavljena mu je knjiga i CD vlastitih skladbi u izdanju biblioteke Kačić i Sidra music-a (2015.) te je održano desetak promocija po hrvatskim gradovima. Održao je više solističkih recitala pod nazivom “Koncert zaboravljenih melodija” kroz koje je promovirao zapostavljene skladatelje klasične glazbe (2016.). Obrađuje i elektroničke skladbe poznatih svjetskih Dj-eva i prezentira ih u klavirskoj izvedbi.

Izveo je Beethovenov 3. klavirski koncert s orkestrom HNK Split i Dubrovačkim simfonijskim orkestrom u Kneževom dvoru u Dubrovniku (2017.).Godine (2018.) izdao je drugi autorski CD “Klarin film” (Cantus) na kojem je surađivalo više kolega glazbenika i umjetnika i koji povezuje njegovo klasično obrazovanje sa suvremenom glazbom na kojoj je odrastao.

Splitski mandolinski kvartet – 30. travnja 2019.

Splitski mandolinski kvartet

– Ivana Kenk Kalebić
– Sandra Katunarić
– Dea Škorić
– Stela Ivanišević

Sveučilišna galerija “Vasko Lipovac”

19:30 h


PROGRAM:

S. G. Falbo: Quartetto classico a plettro*
Allegro deciso
Andante sostenuto
Scherzo
Canzone – Finale

R. Calace: Idillio

C. Munier: Quartetto originale in Sol maggiore
Allegro
Quasi adagio
Minuetto
Rondo – Finale

C. Mandonico: Song and Dance*

V. Sunko: Passage


*premijerna izvedba u Splitu

Splitski mandolinski kvartet


Klasični mandolinski kvartet kojeg čine dvije mandoline, mandola i liuto cantabile (mandoloncello) dio je palete koju nudi mandolinski repertoar. Ovom prilikom izabrana su originalna djela zvučnih imena iz mandolinskog svijeta, koji su ostavili neizbrisiv trag kroz povijest. Obuhvaćajući tako razdoblje romantizma, preko impresionizma do moderne glazbe, jasno se može uočiti razvojni put ovog sastava i vidjeti raznolikosti koje nudi klasični mandolinski kvartet. Želeći uvijek prikazati mandolinu u novom ruhu, i ovom prigodom na repertoaru se nalaze dvije premijerne poslastice koje se još nisu imale prilike u Splitu čuti.

Splitski mandolinski kvartet u sastavu Ivana Kenk  Kalebić,  Sandra  Katunarić, Dea Škorić i Stela Ivanišević rezultat je dugogodišnje suradnje četiri akademske mandolinistice, koje svoje zajedničke glazbene početke vežu uz Gradsko mandolinsko društvo Sanctus Domnio. Posebnost ovog sastava leži u izvođenju  originalnih djela za mandolinski kvartet s posebnim naglaskom na suvremene hrvatske skladatelje te na razdoblje romantizma kao zlatnim dobom mandoline, koja su manje poznata široj publici, ali su od velike važnosti  u njegovanju i razvoju kulture Dalmacije i cijelog Mediterana.

Kvartet programom promovira sve instrumente iz porodice mandoline, često surađujući s instrumentima  koji su kroz povijest činili sastavni dio mandolinskih orkestara kao što su gitara, harfa i određeni puhački instrumenti.

Članice kvarteta osvojile su brojne nagrade kao solistice i kao članice drugih sastava te su tijekom godina ostvarile mnogobrojne suradnje na međunarodnoj razini (snimanje za HRT emisiju “Notica”, nagrada milanskog konzervatorija Arnaldo Rancati, prva nagrada na međunarodnom natjecanju u Ali (Italija), suradnja s ansamblom za staru glazbu Renesans, koncert u  sklopu  međunarodnog sajma EXPO u Milanu, gostovanja u ulozi solista s orkestrima iz Siene (Italija), Brescie (Italija), Kolina (Češka), s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, suradnja sa Zagrebačkom filharmonijom na izvedbi Mahlerove 8. simfonije, suradnja s HNK u Zagrebu prilikom izvedbe djela “Romeo i Julija” S. Prokofjeva, suradnja s HNK Split pri izvođenju Otella, Grk Zorbe i Male Floramye, sudionice su na projektu Europen Guitar and Mandolin Youth Orchestra – EGMYO 2009. Savona, 2010. Pula, 2011. Logrono, 2012. Split, 2014. Marseille, članice su simfonijskog orkestra Konzervatorija u Milanu na izvedbama opera “Siberia” Umberta Giordana te u operi “Alfred, Alfred” Franca Donatonia uz sudjelovanja na mnogobrojnim manifestacijama na prostoru Hrvatske).

Splitski mandolinski kvartet

Varijacije smijeha i zaborava povodom 90. rođendana Milana Kundere u izvedbi Ivana Batoša – 3. travnja 019.

Ivan Batoš, klavir

Muzej grada Splita

19:30 h


PROGRAM:

David Lang: Memory pieces
Cage
Grind
Cello

Leoš Janaček: Sonata 1. X. 1905.
I. Slutnja. Con moto
II. Smrt. Adagio

Petar Bergamo: Variazioni sul tema interrotto (Varijacije na prekinutu temu)

***

Ludwig van Beethoven: Sonata u c-molu op. 111
I. Maestoso – Allegro con brio ed appassionato
II. Arietta. Adagio molto semplice e cantabile

Domagoj Zovak, autor videoprojekcija
Jan Štih, suradnik u izradi projekcija

Ivan Batoš


„Forma varijacije je forma u kojoj je koncentracija dovedena do maksimuma, ona omogućuje skladatelju da govori o bitnom, da ide ravno u srž. Predmet varijacija je tema, koja često nema više od šesnaest taktova. Beethoven ide unutar tih šesnaest taktova, kao da se kroz bunar spušta u unutrašnjost zemlje. Put u drugo beskonačno nije manje pustolovan od puta epopeje. Tako silazi pjesnik u čudnovate utrobe atoma. Svakom varijacijom, Beethoven se sve više udaljuje od početne teme, koja posljednjoj varijaciji nije ništa sličnija nego cvijet vlastitoj slici pod mikroskopom. Čovjek zna da ne može obuhvatiti svemir, sa svim njegovim suncima i zvijezdama. Smatra daleko nepodnošljivijim što je osuđen da mimoiđe drugo beskonačno, beskorisno, posve blizu i nadohvat ruke.”

Milan Kundera, Knjiga smijeha i zaborava

 

Ivan Batoš rođen je u Splitu 1979.; iste godine kad je sagrađen poljudski stadion i kad je Milan Kundera objavio „Knjigu smijeha i zaborava“. Klavir je počeo svirati kod časne sestre Pavle Negovec pri dominikanskom samostanu u Splitu koja ga je usmjerila prema višegodišnjem institucionalnom obrazovanju u klasama profesora Ivane Oreb, Đure Tikvice i Lovre Pogorelića kod kojeg je stekao titulu magistra umjetnosti 2009. godine. Još od studijskih dana rado je dijelio koncertni podij s kolegama u različitim komornim sastavima. Jednako kao i svojim profesorima, osobito je zahvalan flautistici Lidiji Ljubičić, saksofonistima Gordanu Tudoru i Goranu Jurkoviću (s kojima nastupa i u Triju GIG), te pijanistu Danijelu Detoniju koji su mu pomogli u oblikovanju umjetničke osobnosti. Fascinacija komornom glazbom odredila mu je i životni poziv umjetničkog suradnika na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, te vanjskog suradnika akademija u Sarajevu i Splitu gdje od 2003. godine i dalje uči i radi na sebi prenoseći energiju studentima s kojima svakodnevno nastupa. 2015. godine izabran je u zvanje višeg umjetničkog suradnika, a u svibnju 2017. g. bio je gost predavač u klasi Arna Bornkampa na Konzervatoriju u Amsterdamu, Nizozemska kao stipendist programa ERASMUS+.