Članovi Udruge MAG

Danas Udruga MAG broji preko 40 članova, redom akademski obrazovanih glazbenika.

Redovnim članom može postati osoba s diplomom akademskog glazbenika, mlađa od 36 godina i s prebivalištem na području Splitsko-dalmatinske županije.