MAGfestival

10. MAGfestival, međunarodni festival komorne glazbe
10th MAGfestival, international chamber music festival

28. 08. – 07. 09. 2019.

PROGRAM:

  • Srijeda 28. 08. : Otvorenje 10. MAGfestivala – Festivalski ansambl i Thorwald Jørgensen
  • Subota 31. 08. : Puhački kvintet Kalamos 
  • Utorak  03. 09. : Gudački kvartet Porin 
  • Četvrtak 05. 09. : Splitski gitaristički kvartet i Mandolinski kvartet Da Capo – „Večer hrvatskih skladatelja“ 
  • Subota 07. 09. : Kvartet saksofona Papandopulo

Muzej grada Splita
Split City Museum,Papalićeva 1

Više detalja uskoro!

More details soon!


 

MAGfestival je festival komorne glazbe koji nudi spoj glazbenog i likovnog doživljaja. Naime, MAGfestival se održava u gotičkoj dvorani Muzeja grada Splita, jedinstvenoj takve vrste u Hrvatskoj, a posjetitelji festivala kupnjom ulaznice dobivaju mogućnost posjeta Muzeju grada Splita i stalnom postavu Galerije Emanuela Vidovića. U okviru MAGfestivala nastupaju renomirani komorni sastavi iz Hrvatske i inozemstva, kao i mladi splitski glazbenici.

MAGfestival is a chamber music festival which offers a combination of musical and visual experience. It is held in the unique gothic hall of the Split City Museum and with the concert ticket the visitors get a chance to visit the Split City Museum and the permanent exhibition of the Gallery Emanuel Vidović. MAGfestival is chamber music festival with young musicians coming from the wider area of Split, but also internationally renown musicians from other parts of Croatia and abroad.